EBIZO ICHIKAWA – KOTEN ENO IZANAI @HOFU, YAMAGUCHI

EBIZO ICHIKAWA – KOTEN ENO IZANAI

Friday, March 19, 2021
Start 14:00
Hofu City Public Hall, Large Hall
1-9-1, Midorimachi, Hofu City, Yamaguchi Prefecture 747-0026


1. SHIRABYOSHI NO HANA NO EN

– Nagauta Lyrical Ensemble and Hayashi Percussion Ensemble
Cast:
Shirabyoshi – Kotaro Nakamura

2. BENTEN MUSUME MEO NO SHIRANAMI
in one act, two scenes : by Kawatake Mokuami

Cast:
Benten Kozo Kikunosuke – Ebizo Ichikawa
Nippon Daemon – Omezo Ichikawa
Araboshi Juzaburo – Kotaro Nakamura
Hamamatsuya Sonosuke – Hiromatsu Otani
Tadanobu Rihei – Kudanji Ichikawa
Hamamatsuya Kobei – Ichizo Kataoka
Nanogo Rikimaru – Udanji Ichikawa

more details (only available in Japanese)

posted: Apr 22, 2021