Midori OKA Concert 15th Anniversary +1

Midori OKA Concert 2021
15th Anniversary +1

Thursday, December 13, 2021
Start 17:00
Shinjuku Bunka Center
6-14-1 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

posted: Feb. 28, 2022